DECÁLOGO PARA ESCRIBIR LITERATURA MÍNIMA

1.- Deus non existirá, pero os Grandes Autores, os Grandes Creadores si.

2.- Non contes todo o que queiras dicir.

3.-As brevidades non rematan coa súa lectura.

4.- Non queiras demostrar intelixencia, debes saber estar e estimular a do lector.

5.-O substantivo é o sal e a vida.

6.- Que non te estorbe o adxectivo.

7.- Calquera procedemento, aínda non literario, é válido para chegar á brevidade. Podes roubar ideas, transformar mundos, parodia, escribe todo.

8.-O cultivo da brevidade require, con frecuencia, moito tempo, require un esforzo inversamente proporcional á súa extensión, con moita frecuencia.

9.-Non todo, con ser breve e impactante, é necesariamente bon.

10.- Por extensas, as cousas non son mellores .

Skip to content